Juridik

Skyddar testamentet den som blir kvar?

Min make och jag är 88 och 89 år och har var sina två barn från tidigare äktenskap. Jag bifogar vårt gemensamma testamente och undrar: När en av oss går bort vad händer med den som är kvar, blir han eller hon tvungen att sälja vår gemensamma bostad för att betala ut arven till våra barn?

Svar: Enligt ert testamente ska den efterlevande ärva allt efter den först avlidne med fri förfoganderätt och när den siste av er har avlidit ska kvarlåtenskapen efter er båda fördelas mellan era barn enligt lag. Det arv som era barn får ska vara deras enskilda egendom.
Detta testamente är passande för ett par i er situation och som vill ha största möjliga skydd. Den först avlidnes barn har visserligen möjlighet att kräva sin laglott, alltså hälften av sitt arv, men de har också möjlighet att godkänna testamentet utan laglotts-
krav. Mer än så kan ni inte göra för att ge den efterlevande möjlighet att kunna behålla bostaden. Därefter är det upp till era barn.

+
-