Juridik

Vad är ”fri förfoganderätt” genom samboavtal?

Vill ha hjälp med att reda ut ett begrepp angående fri förfoganderätt genom samboavtal. En släkting har avlidit, hen var sambo utan gemensamma barn, men båda har barn tidigare.
Jag har läst följande: När en sambo avlidit, får den andre med fri förfoganderätt använda sig av egendomen under sin livstid, men får inte skänka eller testamentera bort den. Det framgår inte om den efterlevande sambon kan/får sälja fastigheten och själv ha rätt till vinsten av försäljningen. Jag vill ha hjälp med att försöka förstå vad som gäller.

SVAR: Ett samboavtal är ett avtal där samborna, helt eller delvis, avtalar bort sambolagens regler om bodelning. Ett samboavtal har därmed inget med begreppet ”fri förfoganderätt” att göra. Jag förmodar därför att du menar ”fri förfoganderätt genom testamente”.
En efterlevande sambo eller make som har ärvt en avliden sambo eller make med fri förfoganderätt, förfogar fritt över arvet och kan och får sälja de tillgångar som har ärvts och förfogar under sin resterande livstid därmed fritt över även den eventuella vinst som en försäljning kan ha givit. När den efterlevande sambon eller maken avlider ska dock en kvotdel som motsvarar det arv som denne erhöll med fri förfoganderätt, gå tillbaka till de som är den först avlidnes arvingar, enligt lag eller testamente. Om boet då har ökat i värde på grund av till exempel en vinst från en fastighetsförsäljning, kan därigenom även de få del i vinsten.

+
-