Juridik

Vad händer med brorsbarnets arv?

FRÅGA: Min bror har avlidit. Han hade inga barn och ingen fru eller sambo.
Närmast anhörig är jag, hans syster. Han/vi har två brorsbarn, för övrigt ingen mer.
Har försökt på flera sätt att få kontakt med den ena brorsonen, men han svarar inte. Vad händer med den del brorsonen, som jag inte får kontakt med, är berättigad till?

SVAR: Efter att en person har avlidit och om det finns tillgångar som överstiger de kostnader som uppstår med anledning av dödsfallet, begravning, gravsten med mera, så måste det göras en bouppteckning. Bouppteckningen ska registreras av Skatteverket.
Samtliga arvingar och testamentstagare ska kallas till bouppteckningen. Om det finns någon som befinner sig på okänd ort och inte går att nå med en kallelse via post eller på annat sätt, ska det antecknas i bouppteckningen och en god man ska förordnas för att bevaka den försvunna personens rätt i dödsboet.
I samband med att bouppteckningen registreras ser Skatteverket till att det sker en så kallad arvskungörelse, vilket är en annonsering där den försvunne arvingen uppmanas att ge sig till känna inom fem år.
Om det fortfarande efter fem år efter annonseringen inte är känt var arvingen befinner sig, preskriberas arvsrätten och arvingens andel av arvet efter den avlidne tillfaller den eller de som skulle ha fått arvsandelen om den försvunne hade varit avliden före arvlåtaren – i ert fall brorsonens barn eller, om det inte finns några sådana, hans bror.

+
-