Pensioner

Vad händer med pensionerna 2024?

FRÅGA: Är det klart med pensionerna för nästa år nu?
SVAR: Det mesta är klart. Inkomstpensionen höjs med 1 procent vid årsskiftet. Detsamma gäller tilläggspensionen, alltså den del av den allmänna pensionen som ersätter ATP som fanns i det tidigare pensionssystemet.
Garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner följer prisutvecklingen mätt med prisbasbeloppet. Till följd av de kraftiga prisökningarna i samhället, det vi kallar inflation, räknas prisbasbeloppet upp med hela 9,1 procent. Det får till följd att garantipensionen ökar betydligt mer än inkomstpensionen, precis som 2023.
En olycklig effekt av att garantipensionen stiger betydligt mer än inkomstpensionen är att det lönar sig allt mindre att ha arbetat. Tre av fyra PRO-medlemmar tycker att det är viktigt att ett långt arbetsliv ger tydligt högre allmän pension än pensionssystemets grundskydd.
Premiepensionen beror på hur det går för de fonder som pensionsspararna själva väljer. Hur det fallit ut för 2023 är i skrivande stund inte klart.

+
-