Juridik

Vad händer med skatteuppskovet om jag dör?

FRÅGA: År 2005 sålde jag en bostadsrätt och gjorde en vinst på försäljningen. Hälften av beloppet har jag återfört till beskattning. Vad händer med resterande belopp om jag inte återför det också till beskattning innan jag avlider? Förs det över på mina döttrar då så att de får betala skatten från försäljningen?

SVAR: Jag förmodar att uppskovet belastar din nya bostad. Det belopp som du inte själv återför till beskattning får dina döttrar betala skatten för när de ärver dig, oavsett om de behåller eller säljer din nya bostad, såvida de inte är under 18 år och bor tillsammans med dig.
Ett uppskov ska återföras till beskattning när en bostad byter ägare, dock inte om den byter ägare på grund av arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, och inte heller om den byter ägare genom bodelning på grund av skilsmässa, separation eller dödsfall. I dessa fall ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden och återförs till beskattning när den nya ägaren säljer bostaden.

+
-