Juridik

Vad händer med skulden vid en förlustaffär?

Jag har fått ekonomisk hjälp av en god vän för att köpa en bostadsrätt. Vi har varit hos en jurist och skrivit ett skuldebrev. Skulden förfaller till betalning vid mitt dödsfall. Skulden förfaller också till betalning om bostadsrätten överlåtes. Som överlåtelse ska räknas såväl försäljning som byte, bodelning, arv och gåva. Skulden är räntefri och det finns inte något krav på amortering. Om värdet på
bostadsrätten är mindre än skulden vid mitt dödsfall eller vid försäljning, vad händer då? Jag har ett barn.

Svar: Skulden till din gode vän ska enligt vad jag förstår av villkoren i skuldebrevet betalas i sin helhet, oavsett hur du överlåter bostadsrätten och oavsett vilken ersättning du eventuellt får. Det innebär att om du säljer lägenheten med förlust, så får den del av skulden som inte kan
betalas med pengar från lägenhetsförsäljningen, tas från dina övriga tillgångar. Om inte heller dina övriga tillgångar är tillräckliga, kvarstår skulden tills den är betald.
Om den situationen uppstår efter att du har avlidit, blir följden att din gode vän drabbas genom att inte få tillbaka hela den utlånade summan. Ditt barn kan då inte bli skyldig att betala skulden, men får då förstås inte heller något arv efter dig.

+
-