Juridik

Vad händer om vi inte gör någon bodelning?

FRÅGA: Jag är skild sedan drygt ett år, däremot har vi ej vidtagit någon bodelning.
Är det nödvändigt och om det inte görs hur fungerar det då? Min före detta hustru är sjuklig och vistas på vårdhem.

SVAR: De tillgångar som makar har är antingen giftorättsgods eller enskild egendom.
Huvudregeln är att tillgångarna i ett äktenskap är giftorättsgods men det kan finnas enskild egendom genom att makarna har bestämt det i ett äktenskapsförord, eller att någon av makarna har fått tillgångar i gåva, genom arv, testamente eller försäkring med villkor att det som erhållits ska vara enskild egendom.
När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska de tillgångar som är giftorättsgods fördelas mellan makarna genom ett skriftligt bodelnings-
avtal. Om era tillgångar var giftorättsgods är det alltså nödvändigt att göra en bodelning. Om ni inte gör någon bodelning kan din före detta maka eller hennes arvingar ställa krav att era tillgångar ska fördelas, även om mycket lång tid har förflutit efter skilsmässan.

+
-