Juridik

Vad innebär ”fri förfoganderätt”?

Min man och jag var gifta i 30 år. Vi båda hade barn när vi gifte oss, men vi har inga gemensamma barn. Enligt äktenskapsförordet är allt vi ägde när vi gifte oss och allt vi sedan skaffade under äktenskapet enskild egendom.
Enligt vårt testamente ska den av oss som överlever den andra erhålla all den först avlidnas kvarlåtenskap, med undantag av den avlidnas bröstarvingars rätt till laglott.
Nu har min man dött och arvet har skiftats. Min mans barn har fått sina laglotter.
Vad innebär det att jag har fri förfoganderätt över resten av kvarlåtenskapen? Och vad innebär det när arvet efter mig ska skiftas?

SVAR: Fri förfoganderätt innebär att en efterlevande make fritt disponerar arvet under sin resterande livstid, men att en andel av kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens bortgång ska tillfalla den först avlidne makens arvingar. Din makes barn har alltså en arvsrätt efter dig som motsvarar en lika stor kvotdel eller andel i procent som den del som du ärvde efter din make utgjorde av dina tillgångar efter arvskiftet. Då ni hade enskild egendom genom äktenskapsförord, går det inte att avgöra hur stor denna del är, utan att se boupptecknings- och arvskifteshandlingarna efter din make.
Dina styvbarns arvsrätt efter dig motsvarar alltså en fastslagen procentsats av dina tillgångar netto. Deras arv i kronor ökar eller minskar alltså i takt med att dina tillgångar ökar eller minskar.
Du förfogar som sagt fritt över arvet efter din make men du kan inte styra över den ärvda andelen av dina tillgångar genom ett nytt testamente och om du ger gåvor så kan dina styvbarn ha rätt att bli kompenserade för minskningen.

+
-