Pensioner

Varför fick jag ingen tjänstepension inbetald?

FRÅGA: Som nybliven pensionär har jag gått igenom min tjänstepension från flera olika arbeten. Jag började jobba som 23-åring, men tydligen betalade inte arbetsgivaren in något för mig förrän jag fyllde 28 år. Detta trots att det fanns kollektivavtal på arbetsplatsen. Kan det vara riktigt?

SVAR: Det kan det nog. Det är arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – som själva förhandlar om tjänstepensionerna. Avtalen skiljer sig åt mellan olika branscher och mellan arbetare och tjänstemän. Till exempel kan regler för hur pensionen betalas ut och den procentandel som sätts av till tjänstepension variera. Från vilken ålder inbetalningen till tjänstepension börjar skiljer sig också mellan olika avtal. I vissa avtal finns ingen nedre ålder, i andra avtal gäller en åldersgräns.
Några exempel: Anställda inom kommuner och regioner med AKAP-KR-avtalet har ingen nedre gräns för när tjänstepension börjar betalas in, medan inbetalningarna börjar vid 22 års ålder för privatanställda arbetare med SAF-LO-avtalet. I avtalet ITP2, som gäller privatanställda tjänstemän, betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen från 28 års ålder.
Inbetalningar till allmän pension har ingen undre åldersgräns.

+
-