Pensioner

Varför höjs inte bostadstillägget?

FRÅGA: Just nu stiger boendekostnaderna kraftigt, både hyror och räntor på bolån går upp.
Men bostadstillägget för pensionärer höjs inte, utan ligger kvar på samma nivå.
Hur kan det vara så? Garantipension och brytpunkter i skatteskalan förändras med inflationen,
men inte bostadstillägget. Det känns som att vi pensionärer har dragit en nitlott!

SVAR: I juni 2022 beslutade riksdagen att höja bostadstillägget för pensionärer, BTP. Då höjdes fribeloppet som används vid beräkning av bostadstillägg och det konsumtionsstöd som är en del av BTP. Men det du skriver stämmer: BTP utgår ifrån fasta belopp som inte automatiskt ändras för att det blir dyrare att bo. Det är PRO kritiskt till.
När man ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten ska boendekostnaden – hyreskostnaden om du bor i hyresrätt, och avgift och räntekostnad om du äger ditt boende – anges. Det maximala belopp för bostadskostnad som myndigheten tar hänsyn till i sin beräkning är 7 500 kronor per månad. Bor du ihop med en maka/make eller sambo gäller halva beloppet.
För en boendekostnad på upp till 3 000 kronor får du full ersättning. Lägre ersättning utgår för högre boendekostnader. För den del av boendekostnaden som ligger mellan 7 000 kronor och 7 500 kronor utgår till exempel bara hälften i ersättning.
När myndigheten beräknar bostadstillägget tar den också hänsyn till den sökandes inkomst och eventuella förmögenhet. Det högsta belopp man kan få i BTP är 7 290 kronor i månaden – hälften om du delar bostaden med någon. Bostadstillägget är skattefritt.
Det är så klart orimligt att Pensionsmyndigheten utgår ifrån ett fast belopp för maximal bostadskostnad när den kostnaden hela tiden stiger. Det krävs politiska beslut för att ändra detta. PRO kräver att bostadstillägg ska utgå med 100 procent av max 8 000 kr per månad till ensamstående och maximalt 4 000 kr till den som delar hushåll med en annan person. Summorna bör räknas upp årligen i takt med stigande hyreskostnader.
Det verkligt stora problemet med bostadstillägget är dock att så många pensionärer går miste om de pengar de har rätt till, eftersom de inte ansöker om det, vilket man måste göra för att få det. Knappt 300 000 pensionärer får bostadstillägg idag och beräkningar visar att ytterligare 100 000 pensionärer har rätt att få pengar. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet som pensionärer med höga boendekostnader har rätt till, och fler pensionärer borde ansöka. Pensionsmyndigheten kan hjälpa till med det, per telefon eller på hemsidan.

+
-