Pensioner

Vart tog Göran Perssons miljarder vägen?

FRÅGA: De 258 miljarder kronor som Göran Persson tog ur pensionssystemet borde betalas tillbaka. Det är skandal att pensionerna blivit låga för att politikerna tömt systemet och fyllt på i statskassan istället. Dessutom har det hela tystats ned. PRO borde protestera.

SVAR: Då och då hör jag om dessa 258 miljarder kronor som pensionärerna ska ha bestulits på. Men det har inte skett någon stöld och inte heller någon mörkläggning.
Bakgrunden är 1990-talets pensionsreform i Sverige. Pensionssystemet gjordes då fristående från statskassan och fick en egen ekonomi. Det skedde en bodelning mellan statskassan och pensionssystemet och det gamla ATP-systemets olika ansvarsområden delades upp.
Pensionssystemet skulle stå för inkomstpensionen och statskassan skulle bekosta garantipension, förtidspension (formellt sjuk- och aktivitetsersättning) och efterlevandepension. När statskassan övertog ansvaret för detta följde det också med ett engångsbelopp från pensionssystemet – 258 miljarder kronor – för att kompensera för det utökade ansvaret. Utbetalningen skedde den 1 januari 1999.
Att detta har tystats ned stämmer inte. Den som läser skriften Detta är pensionsöverenskommelsen som Regeringskansliet ger ut kan läsa om det svart på vitt.
Det stämmer att Göran Persson (S) var statsminister när överföringen skedde, men bakom beslutet stod en bred majoritet av riksdagens partier.
Påståendet om stöld är helt enkelt fake news.

+
-