Juridik

Vem ärver om jämkningen sker för sent?

FRÅGA: Jag har en fråga angående artikeln i PROpensionären nr 1/2023. Skulle vilja att du förtydligar ditt svar till ”Kan man göra barn arvlösa”. Du skriver att för att bröstarvingen ska få sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Om han inte gör det inom sex månader förlorar han sin rätt till laglott. I sista meningen skriver du att om sonen inte begär jämkning i rätt tid, så får han inget arv efter er. Vad sker då med sonens arvslott?

SVAR: Ett barns arvslott är den andel som barnet ärver då det inte finns något testamente.
Ett barns laglott är den del som ett barn kan kräva genom att begära jämkning av testamente, om barnets föräldrar har skrivit ett testamente till någon annan än barnet.
Ett barns laglott är alltid hälften av arvslotten. Om barnet inte vill begära jämkning av testamentet eller av någon anledning missar att begära jämkning innan det är för sent, tillfaller hela kvarlåtenskapen efter föräldrarna, inklusive barnets arvslott/laglott, den eller de som får arvet enligt föräldrarnas
testamente.

+
-