Juridik

Vem ärver vår mammas sambo?

FRÅGA: Jag ingår i en syskonskara på fyra helsyskon och en halvbror. Min mor och far skilde sig för länge sedan. Min mamma skaffade en sambo som inte är far till halvbrodern. 2018 avled min mamma och då gjordes det en bouppteckning och ett arvskifte. I testamentet som hon efterlämnade står det att sambon får bo kvar så länge han är i livet. Vi syskon fick dela på mammas kvarlåtenskap.
Nu har sambon avlidit.
Vad händer nu med deras gemensamma bostadsrätt som är värd cirka 700 000 kr? Vem ingår i dödsboet? Sambon har inga egna barn, endast en levande syster, som har avsagt sig arvet efter sin bror. Några papper har inte jag sett.
Min halvbror kallade sambon för sin pappa. Vem ärver sambon? Kan man sälja bostadsrätten innan bouppteckningen och arvskiftet är klart? Vem ska betala hyran och övriga kostnader?

SVAR: Det är svårt att ge några exakta svar på dina frågor utan att ha lite mer information om er mammas testamente och bouppteckning och sambons dödsbo. Jag tolkar det du skriver som att er mamma och sambon ägde bostadsrätten gemensamt, att er mammas testamente fördelade arvet efter henne, inklusive hennes andel av bostadsrätten, mellan hennes fem barn, men att sambon fick nyttjanderätt till hennes andel av bostadsrätten.
Det borde alltså vara så att du och dina syskon äger halva bostadsrätten och sambons dödsbo den andra halvan.
Om inte sambon har något testamente så är det hans närmaste arvingar som ärver honom. Om hans enda levande syster verkligen har avsagt sig sin arvsrätt så är inte hon inblandad, men det kanske finns barn till avlidna syskon eller andra släktarvingar. Om det helt saknas andra släktarvingar träder Allmänna arvsfonden in som arvinge.
Du och dina syskon kan endast ärva sambon om han har testamenterat till er.
Om ni syskon och sambons dödsbodelägare är överens om att sälja bostadsrätten, så kan ni sätta i gång försäljningen omgående, men en köpare kan inte tillträda bostadsrätten och försäljningen kan inte avslutas förrän sambons bouppteckning är registrerad av Skatteverket.
Avgiften till bostadsrättsföreningen och övriga boendekostnader bör under de första månaderna efter sambons bortgång betalas av sambons dödsbo, men även ni har ett ansvar för att avgifter med mera blir betalade, då ni också är ägare till bostadsrätten.

+
-