Juridik

Fullmakten som ger mer kontroll

Med en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som tar hand om dina affärer om du inte längre klarar det själv. – Vi får många frågor om det, säger juristen Eva Lindström på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Publicerad 20 december dec 2021
Att veta hur man ska sköta sin ekonomi i framtiden ger en viss trygghet. Foto: Pixabay.

Det är tre år sedan en ny lag trädde ikraft som gör det möjligt att skriva en framtidsfullmakt. Det är en fullmakt som bara gäller om fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga. Det kan hända om du till exempel får en stroke, hamnar i koma, blir dement, psykiskt sjuk och så vidare. Då får den som namnges i framtidsfullmakten fatta besluten i ditt ställe. Den ska vara skriftlig och vara bevittnad av två oberoende vittnen.

Med hjälp av framtidsfullmakten kan du alltså låta en vän, anhörig eller annan person som du litar på sköta din ekonomi och annat åt dig. På så vis stärks ditt självbestämmande och möjligheten att planera framtiden. Du kan bättre behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig.

+
-