PRO

Här är de viktiga frågorna på PRO:s kongress

Ny ordförande och styrelse för PRO, krav på en "gas" i pensionssystemet, ett stödmedlemskap för icke-pensionärer och en höjning av medlemsavgiften till riksorganisationen. Här berättar PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén om några av förslagen till kongressen.

Publicerad 15 juni jun 2022
Johanna Hållén, PRO:s förbundssekreterare. Foto: Anneli Nygårds

Den 17–19 juni samlas 240 ombud från hela landet samt 11 ledamöter från Pensionärernas riksorganisations styrelse för att delta i PRO:s 23:e kongress sedan 1942.

Vad gör ombuden på kongressen?
Tillsammans ska ombuden debattera och fatta viktiga beslut om PRO:s framtid. Det handlar både om politisk inriktning och om hur organisationen ska styras och verksamheten bedrivas.

+
-