PRISUNDERSÖKNINGEN 2023

Här är distrikten med flest undersökta butiker

Intresset för att syna priser på butikshyllorna har tagit fart i flera distrikt, enligt konsumentansvariga vid PRO-distrikt som PROpensionären har talat med. – Intresset för att bli prisundersökare har vuxit i takt med att priser ökat och man får svårare att få ekonomin att gå ihop, säger Lisbeth Staaf-Igelström, konsumentansvarig, PRO Värmland.

Publicerad 25 januari jan 2024
Över ettusen frivilliga medlemmar har varit prisundersökare. Foto: Anneli Nygårds

Under oktober gästades matbutiker över hela landet av flitiga PRO-medlemmar som, antingen två och två eller på egen hand, noggrant rannsakade de olika priserna i butikshyllorna.

Särskilt ihärdigt har butikerna denna gång undersökts i fem områden: Stockholm, Skåne, Kalmar län, Södermanland och Värmland har flest undersökta butiker per PRO-distrikt.

+
-