PRO

Hon är PRO:s nya förbundssekreterare

Engagemang, trygghet och föreningslivets stora glädje. Det är några drivkrafter hos PRO:s nya förbundssekreterare Christine Cars-Ingels, 52, som presenterades av PRO:s ordförande Åsa Lindestam på tisdagen. – Det är en stor dag. Det känns pirrigt och glatt, säger hon.

Publicerad 24 april apr 2024
Christine Cars-Ingels, ny förbundssekreterare för Pensionärernas riksorganisation, PRO. Foto: Anneli Nygårds

Christine Cars-Ingels tvekade inte en sekund inför att söka tjänsten som ny förbundssekreterare för PRO, berättar hon för PROpensionären.
– Det tickade i alla boxar, just för att PRO är en så viktig medlemsorganisation som bär framtidsfrågor som berör så många människor, både nuvarande och kommande pensionärer, säger Christine Cars-Ingels sedan PRO:s ordförande Åsa Lindestam presenterat henne vid ett personalmöte på PRO:s kansli på tisdagen, där även PRO:s styrelse närvarade.

Det bärande genom mitt yrkesliv är politisk påverkan, att genom medborgarperspektiv och engagemang påverka i olika frågor.

+
-