KLIMAT

Hundratals pensionärer tågade i sorgmarsch för klimatet

Till dova trumslag tågade de svartklädda pensionärerna i sorgmarsch för klimatet. Omkring 550 personer deltog i årets demonstration i Stockholm som anordnades av tre klimatorganisationer för äldre.

Publicerad 22 september sep 2023
Mer än dubbelt så många deltog i äldreorganisationernas sorgemarsch för klimatet i år, jämfört med första gången 2022. Här syns tåget utanför slottet, på väg till Mynttorget i Stockholm. Foto: Peter Lamming

– Klockan är fem i tolv och det är av yttersta vikt att vi bildar opinion för att tvinga politiker på alla nivåer att agera kraftfullt. Inga fler ursäkter – nu brinner det, sa en av talarna, PRO:aren Peter Lamming, initiativtagare och aktiv i klimatnätverket Gretas gamlingar.

Bildspel
+
-