INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Illa ställt med jämställdheten i PRO-distrikten

PRO-kongressen har beslutat att PRO ska ha jämställda styrelser på alla nivåer. Men dit är det långt, idag är exempelvis bara var tredje ordförande i distrikten en kvinna, samtidigt som 60 procent av medlemmarna är kvinnor. Nu ska PRO satsa på en ledarskapsutbildning för kvinnor.

Publicerad 23 november nov 2022
Av 26 distrikt har bara 9 kvinnliga ordföranden. Illustration: 1203937014/iStock

Redan 2018 tog PRO-kongressen beslutet att PRO ska vara en feministisk organisation och i juni i år beslöt kongressen att PRO ska arbeta ”för att ha en jämställd representation på alla nivåer i den egna organisationen”. Allt arbete som bedrivs inom PRO ska genomsyras av en tydlig jämställdhetsprofil.
Så hur står det egentligen till med könsbalansen inom organisationen?
I den nya styrelsen för riksorganisationen är fördelningen mellan könen 50/50, och ordföranden är en kvinna, Åsa Lindestam. Men i distrikten och samorganisationerna är bara var tredje ordförande en kvinna, och blott 43 procent av föreningarna har en kvinnlig ordförande.
Det speglar inte hur det ser ut bland medlemmarna. Där är sedan många år cirka 60 procent kvinnor.
Sedan 2018 har visserligen antalet kvinnliga ordföranden i de 26 PRO-distrikten ökat, från 5 till dagens 9. Men i samorganisationer och föreningar har det inte hänt så mycket. 2018 hade 34 procent av samorganisationerna en kvinnlig ordförande, och 39 procent av föreningarna, alltså ingen större förändring jämfört med dagens 35 respektive 43 procent.
Allt detta framgår av en sökning som PRO-pensionären gjort i PRO:s medlemssystem.

Åsa Lindestam, PRO:s ordförande. Foto: Anneli Nygårds

Åsa Lindestam blev nyligen vald till ordförande i PRO – som andra kvinna i PRO:s historia. Hon kom från ett uppdrag som förste vice talman i riksdagen men hon ledde dessutom riksdagens jämställdhetsarbete, så att den frågan ligger henne varmt om hjärtat råder inget tvivel om. Och hon har styrelsen med sig.
– Vi har redan börjat prata om hur vi ska lägga upp arbetet med jämställdheten, säger Åsa Lindestam, men det måste få ta lite tid för att det ska bli bra.
Hon illustrerar vad gott ledarskap är genom att berätta om en undersökning i riksdagen där de tillfrågade fick svara på hur de trivdes med sin ledare/chef. Ett inkluderande ledarskap var det som alla föredrog, både män och kvinnor. Att bli lyssnad på, att alla uppmuntras till att säga sin åsikt, att gå laget runt. Det skapar delaktighet.
– Om styrelser enbart består av män i samma ålder från storstadsområden blir debatten väldigt tunn. När en styrelse består av olika åldrar, olika kön, från hela landet blir det fler frågor som lyfts. Likaså när majoriteten ordförandeposter besätts av män missar vi många viktiga frågor. Därför är det bäst när vi är 50/50.
Överst på Åsa Lindestams att göra-lista står att verka för att en ledarskapsutbildning för kvinnor inom PRO ska komma igång. Och det är hög tid. Det var över fem år sedan den senaste ledarskapskursen ordnades centralt, på PRO Folkhögskola i Gysinge.
Där och då inspirerades fyra distrikt att 2018 tillsammans hålla två endagarskurser i ledarskap, en i Eskilstuna och en i Örebro. Kursen blev startskottet för en process som lett till att antalet kvinnor som idag är distriktsordförande är nästan dubbelt så många som då. Från fem till nio. Av 26 distrikt, så det återstår trots allt en del att göra.
Lena Ottosson, ordförande i PRO Örebro län, var en av dem som var med och organiserade kursen 2018. Hon säger:
– Det var en fantastisk kurs, vi som var med njöt hela tiden. En sådan kurs borde ”gubbarna” gå också! Jag tror att det skulle vara naturligt med en gemensam utbildning, dels för att man bättre ska förstå varandras sätt att kommunicera, dels för att lyfta det inkluderande ledarskapet.

+
-