PRO

”Jag jobbar med att få ut tydliga budskap från PRO”

Marie Näslund är samhällspolitisk chef vid Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Publicerad 25 oktober okt 2023
– PRO vill påverka i byggandet av nya bostäder för äldre och bidra till den politiska debatten, berättar Marie Näslund. Foto: Anneli Nygårds

PRO:s tre sakkunniga och deras chef utgör stommen i det intressepolitiska arbete som PRO gör för att förbättra livsvillkoren för landets pensionärer. De sak­kunniga jobbar stenhårt för att du ska få en bättre ekonomi, en äldreomsorg med kvalitet, kunna mötas i friskvårdsaktiviteter och mycket, mycket mer. Här berättar Ola Nilsson om sitt arbete:

Kan du beskriva ditt jobb?
– Det går ut på att försöka hålla ihop PRO:s intressepolitik, vad vi tycker i olika frågor utifrån det handlingsprogram som bestäms på kongressen, hur vi ska gå till väga, vilka politiker och ministrar PRO ska träffa, med mera.
Jag jobbar också med kommunikation, att få ut tydliga och enhetliga budskap om vad PRO som organisation tycker i olika frågor, utan att budskapet försvinner eller tyngs ner av teknikaliteter.

+
-