Hälsa

Kommuner får böta för lång väntan till särskilt boende

Väntetiden till särskilt boende ökar och tusentals pensionärer måste vänta på att flytta in, trots att kommunen beviljat dem en plats. I flera fall går det så långt att kommunen fått böter från Ivo, som är kritisk till kommunernas agerande.

Publicerad 22 april apr 2024
Alla som av kommunens biståndshandläggare har beviljats plats på ett särskilt boende ska enligt socialtjänstlagen få en sådan plats inom tre månader. Foto: iStock

När hemtjänsten inte längre räcker till behöver många pensionärer flytta till ett särskilt boende för att få tillgång till vård, service och omsorg hela dygnet. För att man ska få rätt till en sådan plats, gör kommunen först en biståndsbedömning. När kommunen väl beviljat en plats kan väntan dock bli lång innan personen i fråga kan flytta in.

– Det händer att en person avlider i väntan på en plats på särskilt boende, säger Kaisu R Kull, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, till PROpensionären.

+
-