Ordförande

Det finns också ljusglimtar i dyrtider

Gott Nytt År kära PRO:are. När jag skriver detta så är 2023 inne på sina första dagar. Många av oss pensionärer har nyss firat jul och nyår, och märkt hur dyr maten blivit.

Vi har också under hösten sett elpriser på nivåer så höga som aldrig tidigare. Liksom bränslepriserna. Förtvivlade medlemmar har hört av sig till mig och berättat att julklappar till barn och barnbarn fått bli färre eller inga alls. Pensionen har inte räckt till.
Visst är det bra att garantipensionen ökat, dels med den av riksdagen beslutade nivåhöjningen, dels med uppräkningen som följer prisbasbeloppet. Men det som inte är bra är att nivåerna på inkomstpensionen inte räknats upp med inflationen, vilket medför att slanten till barnbarnens presenter blir mindre eller inte längre finns.
I dagarna ser vi i våra pensionsbesked tydligt hur mycket vi får i år.
Det är inte heller bra att respektavståndet mellan de som jobbat och inte jobbat blir allt mindre och att allt fler får hela eller delar av garantipensionen. Den var tänkt att vara en del av grundskyddet. Nu får hela 62 procent del av garantipensionen! Det måste ändras. Det måste löna sig att ha arbetat!

Ett sätt är att göra det som vi från PRO kräver: öka inbetalningarna till pensionen från 17,21 till 18,5 procent som en början. Men det räcker inte. Vi vill ha en översyn av hela pensionssystemet och att den översynen sker transparent så att vi alla kan följa den och komma med synpunkter och inspel. Inte att den ska ske i nuvarande beslutande pensionsgrupp i slutna rum och utan alla partiers deltagande.
Trots den dyrtid vi alla lever i nu så finns det också ljusglimtar. Ta vårt fina PRO som exempel, med alla fina planerade aktiviteter runt om i våra 1200 föreningar och 26 distrikt. Tänk också på de nyvalda pensionärsråden i kommuner och regioner där vi ska kräva att bli lyssnade på. På riktigt.
Flera partier har trots allt pratat om att göra något i pensionsfrågan, även om den fick minimal uppmärksamhet i valrörelsen. Hoppet finns ändå att vi ska bli lyssnade på, även om vi saknar tydliga nyårslöften.
Önskar er alla god fortsättning på det nya året. Nu ser vi
fram emot att pensionssystemet ses över och att pensionerna höjs! ●

+
-