Ordförande

Duger vi bara när vi ska rösta?

Inflationen är fortsatt hög. Prisbasbeloppet kommer därför att höjas rejält 2024. Vad innebär det för pensionärer?
Allt kommer bli dyrare igen, men de som har garantipension kompenseras. Det är den del av pensionen som de som har allra sämst ställt får, helt eller delvis. Det innebär inte att de blir rika men att de fortsättningsvis kan hålla näsan över vattenytan.
Vi som har allmän pension, vi kompenseras inte. Det är vi som jobbat oss genom livet, fått löneförhöjning efter avtal och förr haft det lite bättre än de som inte jobbat.
Men nu får vi inte nåt extra. Vi fick en smula efter lönerörelsen, efter det satta märket. Men nu får vi inget mera.
Skillnaden mellan oss med allmän pension och de som får garantipension krymper rejält – igen. Den skillnaden kallas respektavstånd. Ett ord som många av oss inte gillar, men nu kallas det så. Respektavståndet krymper och det betyder att det inte lönar sig att arbeta.

Regeringen måste göra nåt i höstbudgeten för oss pensionärer! Det är inte bara för att regeringen säger sig stå för arbetslinjen utan också för att samhället behöver att man arbetar fram till pensionen. Dessutom behövs vi som orkar jobba lite längre, hel eller deltid.
Framöver saknas arbetskraft på många håll i Sverige. Redan nu saknas lärare, läkare, undersköterskor och förskollärare. Vi behöver även elektriker, målare mekaniker och handelsanställda. Hur ska samhället klara det utan oss pensionärer som kan hoppa in ibland?

+
-