Ordförande

Ett år med härliga aktiviteter väntar

I skrivande stund sitter jag i vår stuga i Söderhamns snöiga skärgård. Så är det då 2024. Tänk vad fort 2023 passerade. Ett år med mycket av både nationell och internationell oro. Bland annat kriget i Ukraina, och mellan Israel och Hamas, har vi kunnat följa otäckt nära i media.
Nationellt har vi sett skenande priser och även om inflationen verkar bromsa in 2024 så vet vi ju att inkomstpensionerna bara höjs med 1 % i år!
Men en seger vann vi tillsammans med andra när -57:orna till slut fick sin kompensation! (Vilket de får till sommaren.)

PRO:s kamp för höjda pensioner, högre avsättningar till dem och en gas i systemet fortsätter oförtrutet. Det känns inte rimligt att våra inkomstpensioner höjs enbart med 1 %! Vi får verkligen dra ner på mycket. En tredjedel av landets pensionärer säger att de dragit in på matkontot redan och handlar mindre.
När det gäller priserna och inte minst matpriserna så blir ju PRO:s matprisundersökning ännu viktigare än vanligt att jämföra med tidigare år.
I slutet av januari redovisade vi vår prisundersökning – och jag vet redan nu i skrivande stund att det inte har blivit billigare!
Vi gratulerar också Stureskolan i Örebro. Där deltar PRO:are i skolarbetet genom att hjälpa till både på raster och i klassrummet, ett ”win-win” för alla. Eleverna är glada att träffa nån som ser dem och finns till hands, PRO:arna får tillfället att hjälpa till och att umgås med barnen, läs gärna artikeln på sidan 14.

+
-