Ordförande

Jag avgår på PRO:s kongress i juni

Att vara PRO:s ordförande, vilket jag varit sedan 2015, är ett av mina mest stimulerande uppdrag i mitt långa liv.

Den 13 januari informerade jag valberedningens ordförande i PRO att jag inte står till förfogande för eventuellt omval av mig som ordförande i PRO ytterligare en kongressperiod. I ett ordförandebrev, som gick till de av PRO:s medlemmar som har för oss kända e-postadresser, har jag skrivit om detta.
Att vara PRO:s ordförande, vilket jag varit sedan 2015, är ett av mina mest stimulerande uppdrag i mitt långa liv med verksamhet i olika folkrörelser och tidigare också inom politiken. Jag har verkligen känt kraften och engagemanget i PRO.
Tyvärr har vi på grund av pandemin inte kunnat mötas fysiskt i någon större utsträckning under senare år. Ni ska veta att jag verkligen har saknat alla dessa olika möten och träffar.
Fram till kongressen kommer jag med full kraft att vara PRO:s ordförande, ända fram till att valet av min efterträdare görs. För att möta nya medlemmar och även nya utmaningar behöver det också finnas med yngre medlemmar i PRO:s ledning, och det är ett av skälen till att jag avgår som ordförande på kongressen.

PRO fyllde 80 år den 1 mars och i förra numret kunde ni läsa om PRO:s fina historia, där vi som organisation har påverkat i hög grad till det bättre för våra medlemmar men också för andra äldre. I mars startade vi också namninsamlingen ”Höj den allmänna pensionen”. Den ska lämnas över vid PRO-kongressen i juni till ansvariga politiker.
Den bästa födelsedagspresenten till PRO är om vi kan samla ihop så många namn som möjligt, och att vi även värvar nya medlemmar.
Styrelsen arbetar nu med att avge styrelsens svar på 136 motioner och förslag avseende handlingsprogram, stadgar, medlemsavgift m m som de 200 valda ombuden, 40 ledamöter i representantskapet och styrelsen ska besluta om vid kongressen i Upplands Väsby utanför Stockholm. På sidan 14 i detta nummer av tidningen skrivs det om hur roligt och givande det är att engagera sig i en föreningsstyrelse. Jag kan bara understryka detta.
Pensionsfrågan är en av våra mest prioriterade frågor och nu finns glädjande också ett bra material, som går att använda i studiecirklar, det bästa sättet är att lära sig tillsammans. Jag hoppas att det startas många studiecirklar. Vi behöver många ”budbärare” för att påverka politikerna. ●

+
-