Böcker

Könsroller och mörk thriller

En kvinnas frigörelse Édouard Louis | Wahlström & Widstrand
En kvinnas frigörelse av
Édouard Louis

Roman: En mammas kamp för överlevnad

Med utgångspunkt i sin egen familjs liv har författaren Édouard Louis skrivit smärtsamt starka böcker om könsroller och sociala orättvisor i det nutida Frankrike. I En kvinnas frigörelse, fint översatt av Marianne Tufvesson, får läsaren möta hans mor, en ensamstående tvåbarnsmamma som förälskar sig i en charmig man. Vad bryr hon sig väl om att hans släkt består av tillfällighetsarbetande alkoholister och våldsbenägna fängelsekunder? De två gifter sig och får Édouard, därefter ett tvillingpar. Familjen går från att ha varit fattig till att leva i misär. Parets relation spårar ur: mannen börjar supa och våldet ligger hela tiden under ytan i hemmet. Ofta drabbar det Édouard, den alltför feminine pojken. Han försvinner tidigt bort från hemmet, studerar, blir klassresenär. Men när fadern går ner sig på allvar, reser sig den hunsade modern mot alla odds. Med stor medkänsla och stolthet skildrar Édouard Louis moderns väg mot ett nytt, mer värdigt liv i Paris. Den här boken glömmer man inte i första taget.
En kvinnas frigörelse
Édouard Louis | Wahlström & Widstrand

Debutant Sergej Lebedev | Nilsson förlag
Debutant av Sergej Lebedev.

Roman: Politisk thriller med hög karat

När jag läser den ryske författaren Sergej Lebedevs senaste roman, går tankarna genast till John le Carré. Lebedev besitter samma förmåga att kunna ställa stora och viktiga, moraliska frågor och samtidigt skriva spännande. I verk efter verk har Lebedev skildrat hur den mörka, ryska historien ständigt är närvarande i nuet i Ryssland. Centralt i hans böcker är att statens terror mot det egna folket ständigt antar nya former, men består i decennium efter decennium. I ett land där man inte kan lita på någon frodas lögnerna och förräderiet. Här möter läsaren kemisten Kalitin, som uppfinner ett dödligt gift som inte går att spåra. Det används av makten för att ta livet av oppositionella och andra misshagliga personer. Många år senare inser Kalitin, nu själv avhoppare, att han är ett potentiellt mål för det egna giftet. Lebedev har aldrig skrivit bättre: hans prosa är slagkraftig och poetisk på samma gång, briljant översatt av Nils Håkansson.
Debutant
Sergej Lebedev | Nilsson förlag

+
-