Ordförande

PRO gör och ska göra skillnad

Så har höstens valrörelse avslutats och nya och nygamla styren har tagit form eller är på gång att bildas runt om i vårt lands kommuner och regioner.

En ny riksdag är på plats med ett nytt talmanspresidium och nya utskottsordförande. Den nya regeringen, som leds av Ulf Kristersson (M), är också formerad.
Under valrörelsen så kom de frågor som vi i PRO driver att tonas ned, framför allt när det gäller äldreomsorgens kvalitet, personalens utbildning och villkor, tandvård och pensioner.
Efter att pandemin mattades av och alla rapporter om missförhållanden i äldreomsorgen redovisats i medierna och efter att garantipensionen höjdes, valde medierna och partierna att i valrörelsen rikta fokus på de skenande el- och bränslepriserna samt brott och straff.
Det är självklart viktiga frågor, även för pensionärer. Men med det skrivet, tycker jag att det är synd att äldreomsorgen, sjukvården och pensionerna inte fick ta mer plats.

Nu när styren formerats i kommuner, regioner och i riksdagen och nu när vi har en ny regering, och när en ny statsbudget har antagits – vet vi vilka vi i fortsättningen ska föra samtal med.
PRO är en viktig kraft och vi ska driva våra krav om en reformering av pensionssystemet med högre pensioner för alla.
Rättvisa och lika skatter mellan de som jobbar och har jobbat, med ett acceptabelt respektavstånd och där en gas ska finnas.
Självklart ska tändernas plats i kroppen lyftas, i form av ett högkostnadsskydd.
Vi ska ha en äldreomsorgslag på plats som slår fast att pensionärer ska ha goda levnadsvillkor och inte bara skäliga.
Äldreomsorgen ska vara bra både för de som tar del av den och de som jobbar i den. Sjukvården ska också finnas där för oss när vi behöver den.
Så nu ska vi kavla upp ärmarna och jobba. Lokalt i kommunala pensionärsrådet, regionalt i regionala pensionärsrådet och på riksnivå mot regering och riksdag. Vi gör och ska göra skillnad. Det vet jag att vi kan.

+
-