LAGSTIFTNING

”Lagen om framtidsfullmakter måste skrivas om”

Regering och riksdag måste gripa in och lagen om framtidsfullmakter skrivas om, anser pensionärernas organisationer SPF och PRO.

Publicerad 21 juni jun 2023
PRO kräver att lagen om framtidsfullmakter skrivs om. Foto: Colourbox

Lagen om framtidsfullmakter välkomnades brett av riksdagen när den klubbades 2017. När den synades i Lagrådet fanns inga avgörande påpekanden om jävsreglerna.

Det framgick sedan i propositionen att ”om det uppstår en jävssituation, ska fullmaktshavaren inte vara behörig att företräda fullmaktsgivaren. I stället ska överförmyndare, på fullmaktshavarens begäran, utse en god man att företräda fullmaktsgivaren i angelägenheten.”

+
-