Blodtryck

Marianne håller koll på trycket

Många som drabbas av högt blodtryck vet inte om det. För Marianne Kjellquist, 76, kom beskedet som en överraskning.

Publicerad 25 april apr 2022
Att ha koll på sitt eget blodtryck fungerar som en livförsäkring, anser Marianne Kjellquist. Foto: Stefan Svensson.

Hur har du det med trycket idag?
– Tack bra. Varken för högt eller för lågt. I balans, kan jag säga.
Ett par gånger i månaden brukar det bli. Marianne mäter på morgonen före frukost eller på kvällen när dagens aktiviteter tonat ut.
– Det är viktigt att ta det lite lugnt, och inget kaffe eller mat innan provtagningen. Man får ha en strategi där.
Kontrollen är inte komplicerad, mätaren sköter sig själv. Marianne gör om proceduren två till tre gånger med några minuters mellanrum och kontrollerar att värdena liknar varandra. Ligger resultatet högt är det dags att ta kontakt med läkaren. Det är viktigt att inte ändra sin medicinering på egen hand.

Högt blodtryck – ett av våra vanligaste folkhälsoproblem

Blodtrycket varierar från individ till individ och i olika åldrar. Ju äldre vi blir desto högre blir blodtrycket. Bland personer över 65 år beräknas hälften ha högt blodtryck.
Blodtrycket beror på hur stor kraft som hjärtat använder när blodet pumpas runt och hur mycket motstånd det är i blodkärlen. När blodet pressas genom artärerna med högre tryck än normalt talar man om förhöjt blodtryck.
Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när vi är fysiskt aktiva och musklerna behöver mer blod, eller i stressituationer då hjärtat pumpar hastigare. Blodtrycket är lägre när vi slappnar av och vilar och, i regel, lägst på natten när vi sover.

Så mäts blodtrycket

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket, det systoliska trycket, som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, det diastoliska trycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Det är viktigast att hålla koll på att det övre trycket inte är för högt. Det förutsäger bäst risken för komplikationer.

Orsaker till högt blodtryck

Faktorer som inte går att påverka: Ärftliga anlag, hög ålder och manligt kön.
Faktorer som går att påverka: Typ 2 diabetes, övervikt, negativ stress, stillasittande livsstil, fet och saltrik kost, rökning, snusning och hög alkoholkonsumtion.
Ofta är det flera bakgrundsfaktorer som sammantaget bidrar till det höga blodtrycket.

Läs mer: Riksförbundet HjärtLung har cirka 35000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.
Hemsida: www.hjart-lung.se
Telefon: 08-556 06 200
Epostadress: info@hjart-lung.se

Det var i femtioårsåldern som Marianne Kjellquists höga blodtryck upptäcktes. Under en period av extrem stress på jobbet blev hon sjukskriven och ordinerades blodtryckssänkande medicin.
– Att jag hade högt blodtryck kom som en överraskning eftersom jag tidigare alltid hade haft lågt blodtryck. Jag trodde att det alltid skulle vara så, att jag så att säga var skapt för lågt blodtryck. Men det kan ändras, helt klart.
I omkring tjugo år har Marianne tagit sin blodtrycksmedicin. Vid ett par tillfällen ansåg hennes läkare att det var dags att trappa ned och sänka dosen. Det fungerade ett par år, sedan ökade trycket igen.
– Idag äter jag mina blodtryckssänkande tabletter, har koll på mitt tryck, rör på mig mycket och försöker undvika stress.
Marianne är aktiv inom Riksförbundet HjärtLung, en patient-
organisation för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Det är roligt med alla engagemang, men de tar också tid. Ibland blir det mer än fullt upp.
Vad gör du om du känner dig stressad?
– Jag försöker sortera i huvudet – ta en sak i taget och säga nej till flera uppdrag. Att hitta tid för återhämtning mellan uppdragen är också viktigt. Då stickar jag och kramar katten, det är en del av min medicin.

+
-