Nyhet

Medlemsavgiften höjs nästa år

En höjning av medlemsavgiften med 10 kronor per år, att alla medlemmar ska kunna delta i alla föreningars verksamhet, inte bara den egna, och att PRO ska verka för ett fossilfritt samhälle. Det var några av alla de beslut som fattades av PRO:s kongress i helgen.

Publicerad 19 juni jun 2022
Den 23:e PRO-kongressen avslutades på söndagen den 19 juni 2022. Foto: Anneli Nygårds

 

Medlemsavgiften i PRO går i olika stora delar till riksorganisationen, distrikten och föreningarna. En av de frågor som väckte debatt på kongressen var styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till riksorganisationen, från 190 till 200 kronor per år, alltså med 10 kronor, vilket blir drygt 80 öre per månad. Detta för att PRO ska kunna fortsätta driva intressepolitiska frågor och utveckla verksamheten med full kraft, och för att riksorganisationen ska kunna fortsätta ge distrikt och föreningar stöd i detta viktiga arbete.

+
-