Nyhet

Myndigheten som ska samordna digitaliseringen

PROpensionären ställde fem frågor till Myndigheten för digital förvaltnings, DIGG:s, presskommunikatör Pia Ohlén.

Publicerad 14 september sep 2022
Pia Ohlén., DIGG:s, presskommunikatör.

Vad gör DIGG?
– DIGG ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Känner myndigheten till PRO:s projekt Digisen?
– Nej, men det låter som ett bra projekt som vi hoppas ska vara till både nytta och glädje för mottagarna. Vi vill gärna veta mer om det.

+
-