Hälsa

Näringsdryck ges endast på remiss

Över hälften, 56 procent, av de äldre som vårdas på landets sjukhusavdelningar är i riskzonen för undernäring. Charlotte Kaurin, styrelseledamot vid PRO-distriktet i Göteborg, befarar nu att situationen förvärras.

Publicerad 23 februari feb 2024
Redan nu råder brist på undersköterskor på vårdavdelningar som kan hjälpa äldre patienter med matintag, enligt PRO-distrikt i Göteborg. Foto: iStock

Blödande underskott i regionerna och sjukhus som måste spara. De stora besparingar som nu ska genomföras inom vården i flera regioner riskerar att drabba äldre patienter, bland annat dem i riskzonen för undernäring, enligt Charlotte Kaurin, styrelseledamot vid PRO-distriktet i Göteborg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Region Västra Götaland ska exempelvis kapa 1, 7 miljarder kronor av sin budget i år, besparingar som motsvarar omkring 2 000 av sjukhusets anställda. Samtidigt som 56 procent av äldre som vårdas på sjukhusavdelningar i Sverige bedöms löpa risk för undernäring, har man vid en av sjukhusets vårdavdelningar nu blivit mer restriktiv när det gäller näringsdryck till patienter.

+
-