Hälsa

Ojämn kunskap om äldres sjukdomar

Landets läkare med specialistkompetens om äldres sjukdomar är få och ojämnt spridda över Sverige. Följderna är svåra, menar experter som ändå pekar på några ljusglimtar.

Publicerad 20 december dec 2021
Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring geriatrik. Foto: Pixabay.

Läran om äldres sjukdomar, eller geriatrik som är den mer formella termen, är både sällsynt och ojämnt spridd i landet. Statistik från Socialstyrelsen visar att det på 100 000 invånare i Stockholms län går cirka tio läkare och 151 sjuksköterskor med geriatrisk kompetens medan det i Uppsala län några mil norrut bara går åtta läkare och 26 sjuksköterskor, i Jämtland två läkare och 21 sjuksköterskor, i Halland en enda läkare och sex sjuksköterskor.

Och det finns ett stort behov av ökad geriatrisk kompetens enligt Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet som under många år arbetat som läkare på äldreboenden.

+
-