Ekonomi

”Pensionssystemet måste ändras”

Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är större i Sverige än i övriga länder i Norden. Ojämställdheten väger tungt när kraven på reformerade pensioner – eller ett helt nytt pensionssystem – växer.

Publicerad 26 april apr 2023
PRO:arna Marianne Eriksson, Birgitta Sevefjord och Brit Rundberg i Tantpatrullen driver sin kamp för ett bättre pensionssystem med både glöd och humor. Foto från 2019. Foto: Theresia Köhlin

Män får mer i pension än kvinnor. Det gäller i hela Norden, men i Danmark och på Island är skillnaden relativt liten, medan den är allra störst i Sverige.
Pensionsgapet – det begrepp som används för att beskriva skillnaden – innebär att kvinnliga pensionärer i Sverige får ut nästan 30 procent mindre i pension än männen. Skillnaderna i Danmark och på Island ligger på åtta respektive fem procent.
Att det ser ut så här i Sverige är i högsta grad ett politiskt val, menar Jenny Andersson som är sakkunnig på Sveriges kvinnoorganisationer och som har skrivit rapporten ”Gender-equal pensions in the Nordics”, för Nordiska ministerrådets räkning.
I det svenska pensionssystemet bestäms pensionens storlek av hur mycket pengar en person har tjänat under sitt arbetsliv. Och eftersom kvinnor generellt tjänar mindre än män blir deras pensioner lägre.
I Danmark och på Island råder samma princip – men i dessa länders pensionssystem finns det samtidigt en betydligt högre grad av allmänt grundskydd som är lika för alla oavsett livsinkomst.

Jenny Andersson, sakkunnig på Sveriges kvinno­organisationer. Foto: Caitlin Littlewood

Argumentet för det svenska systemet brukar vara att det motiverar till arbete, till skillnad från system där den som av någon anledning inte jobbat mycket men ändå får en rimlig grundnivå, förmodas ha negativ effekt på arbetsviljan.
I rapporten konstaterar Jenny Andersson dock att skillnaderna i de nordiska ländernas system inte verkar leda till att kvinnor i Danmark och på Island jobbar mindre än kvinnor i Sverige.
– Det finns andra länder som har högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och som också kännetecknas av en förhållandevis jämställd arbetsmarknad, men som ändå har ett mycket lägre pensionsgap. Det går att förena de värdena.
Jenny Andersson beskriver den svenska debatten kring pensionerna som fastlåst vid uppfattningen om att det måste fungera som det gör, att det bara finns ett rimligt sätt att organisera pensionssystemet.
– Den här rapporten visar att pensionssystemet inte måste se ut så. Det är i högsta grad ett politiskt val.
I en debattartikel, undertecknad av bland andra Jenny Andersson och
publicerad i Göteborgs-Posten (25/1), tar Sveriges kvinnoorganisationer ett steg längre än i rapporten gjord för Nordiska ministerrådet och föreslår att Sverige tar intryck av pensionssystemen i Danmark och Island.
”Till exempel skulle en allmän ålders-
pension motsvarande EU:s fattigdomsgräns för ensamhushåll, omkring 15 000 kronor, kunna införas. Om inbetalningen till pensionerna samtidigt höjs, som föreslagits av flera politiska partier, skulle en inkomstrelaterad del kunna läggas ovanpå utöver tjänstepensionen. Då skulle den genomsnittliga pensionen öka och könsgapet minska markant.”

+
-