KONTANTER

PRO: Bevara kontanterna – innan det är för sent

– Vi behöver bevara kontanterna. Och det nu - innan det är för sent. Vi behöver ett säkert och analogt betalsystem när de digitala inte fungerar, säger PRO:s sakkunniga Ola Nilsson.

Publicerad 2 juni jun 2022
Ola Nilsson, sakkunnig inom hälsa, friskvård och konsumentpolitik vid PRO, har genomfört demonstrationer för kontanternas bevarande. Foto: Anneli Nygårds

Tillgången till kontanter är en fråga som PRO driver sedan några par år, något som PROpensionären rapporterat om ett flertal gånger. Ola Nilsson, PRO:s sakkunniga inom konsumentpolitik, är en av dem som arbetar med frågan.

Varför är det viktigt med tillgång till kontanter?
– Det är en fråga om alla människors rättigheter och demokrati. Och inte minst så utesluts människor i ett kontantlöst samhälle. Digitaliseringen har gått fort. Men det är viktigt att det finns alternativ för dem som inte kan eller vill vara digitala i alla sammanhang. I Sverige finns hundratusentals människor som av olika anledningar inte kan använda digitala betalningsverktyg. Av dessa tillhör många redan utsatta grupper. Äldre, funktionsvarierade, våldsutsatta kvinnor och andra människor som lever i digitalt utanförskap påverkas av omställningen.

+
-