PRO

PRO inrättar grupp för digitaliseringsfrågor

PRO tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta med digitaliseringsfrågorna. Det är en konkret följd av projektet Digisen som startade 2021 för att minska det digitala utanförskapet och påverka utvecklingen av digitala tjänster så att de blir enkla att använda.

Publicerad 14 maj maj 2024
Digitala bryggan i Tyresö lockar många deltagare, se artikellänk nederst i artikeln. Foto: Anneli Nygårds

– Behoven är stora, säger Cecilia Parkert, projektledare för Digisen som nyligen avslutats.
Projektet, som bedrivits ihop med föreningen Begripsam, har bland annat genomfört en enkätundersökning där 15 000 PRO-medlemmar svarade på frågor om sin digitala delaktighet. Trots att dessa medlemmar redan var dator- och nätanvändare – undersökningen gjordes via internet – var det tydligt att de kände sig mindre hemmastadda i det digitala samhället än yngre svenskar.

Cecilia Parkert, PRO Digisen. Foto: Anneli Nygårds

– De använder internet i lägre utsträckning, tycker det är svårare och har ett större upplevt digitalt utanförskap, säger Cecilia Parkert.
När projektet tittade på svaren på några av de öppna frågorna framträder ett mönster, berättar hon, och tydligast är synen på internet som något positivt.
– Man är väldigt nöjd med internet, man slipper köa och kan göra massa saker: ta del av nyheter, boka resor, betala räkningar.
Mindre positivt är den känsla av otrygghet som också tonar fram i många svar.
– Det som oroar är att man kan bli rånad utan att man märker det förrän långt senare, som en person uttryckte det. Det handlar om att lämna ut personuppgifter, att använda mobilt bank-id, internetbank och sådana saker.
De minst digitala svarar inte på internetbaserade enkäter, och bland dem är utmaningarna ännu större.
– För dem har vardagen blivit mycket krånglig, och ibland helt omöjlig.
Till hösten upprepas enkätundersökningen och arbetsgruppen inleder sin verksamhet i vår.
– Vi kommer att identifiera vad det är som är viktigast att göra för både våra medlemmar, och för pensionärer i samhället i stort, så vi sätter in resurserna rätt, säger Cecilia Parkert.

+
-