POLITIK

PRO kräver mer statligt ansvar för pensionärers boende

Hissbidrag och statligt investeringsstöd för att bygga hyresrätter med lägre hyra. Det är ett par krav i PRO:s nya bostadspolitiska program. – Hissbidrag skulle kunna användas till att bygga hissar utanpå bostadshus, säger Bo Andersson, tillförordnad sammankallande i PRO:s bostadspolitiska grupp.

Publicerad 12 april apr 2024
Omkring hälften av dem som är över 65 år och bor i flerfamiljshus saknar tillgång till hiss. Staten och kommunerna bör ansvara ekonomiskt för att hissar installeras i det existerande bostadsbeståndet, kräver PRO. Foto: iStock

”En god bostad är en rättighet”. Så inleds PRO:s bostadspolitiska program, som styrelsen nyligen har antagit.

Ett mål och ett till synes självklart ideal, som idag dock ligger långt ifrån den verklighet och den bostadssituation som många av landets pensionärer befinner sig i.

+
-