PENSION

PRO-rapport: Kvinnor mest missnöjda med pensionssystemet

I en ny PRO-rapport konstateras att pensionssystemet inte levererar de pensioner som utlovats. Svensken i gemen är inte heller nöjd med det allmänna pensionssystemet och mest missnöjda är kvinnor.

Publicerad 11 oktober okt 2023
PRO:s ordförande Åsa Lindestam och SKPF Pensionärernas Liza di Paolo Sandberg var först uppe på scenen under seminariet om rapporten. De underströk vikten av att pensionsfrågan hamnar högre på den politiska dagordningen. Läs referat och se seminariet i efterhand, se länkar nederst i artikeln. Foto : Anneli Nygårds

Pensionärsorganisationerna PRO och SKPF presenterade på tisdagen, den 10 oktober, tillsammans med tankesmedjan Tiden resultaten i en bilaga till forskningsrapporten Dags för en gaspedal i pensionssystemet under ett seminarium i Stockholm. Det är Maria Oskarson, professor emerita i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som står bakom forskningen.

Professor emerita Maria Oskarsson visade siffror på svenska folkets attityder till pensionssystemet. Foto: Anneli Nygårds.

Maria Oskarson konstaterar i rapporten att svenska folket tycker att ”det allmänna” har ett långtgående ansvar för att vi ska kunna se fram emot en dräglig materiell nivå som pensionärer, men att förtroendet för att pensionssystemet kommer att leverera detta samtidigt är låg.

+
-