MEDLEMSKAP

PRO Skultorp – 2023 års pilotförening

Tanken bakom PRO:s pilotföreningar är att de genom inspirerande idéer ska väcka lusten till utveckling, för att kunna värva och behålla medlemmar. Den förening som lyckades bäst med det under förra året var PRO Skultorp i Skövde.

Publicerad 6 maj maj 2024
Från vänster: Birgitta Andersson, Olle Johansson, Irené Larsson och Anne-Marie Blomquist. Foto: Jakob Larsson

Projektet Medlemsraketen, som PROpensionären skrev om i nr 2/2024, startade 2022. Det syftar till att under fem år bygga upp ett strategiskt och hållbart system för verksamhetsutveckling och rekrytering av nya PRO:are, samt se till att de som redan är medlemmar vill fortsätta vara det.

Målet ska bland annat nås genom att ett antal PRO-föreningar, så kallade pilotföreningar, ska uppmärksamma och stötta inspirerande idéer så att de kan testas i praktiken. Tanken är att andra föreningar i förlängningen ska kunna ta efter, om de vill och kan det, och börja med liknande aktiviteter.

+
-