Nyhet

Regeringen kovänder: dödsbon får pengarna samtidigt som hushållen

Regeringen ändrar sig nu efter kritiken. När den första utbetalningen av elstödet går ut till hushållen med start den 20 februari får även dödsbon tillbaka pengar.

Publicerad 9 februari feb 2023
De så kallade garantipensionärerna, med lägst pensioner, får en höjning 2024.

Som PROpensionären tidigare berättat, i ett svar från PRO:s sakkunniga till den insändarskribent, Malin, som påtalade orättvisan, meddelade Försäkringskassan tidigare i år att dödsbon inte skulle omfattas av den förordning som styrde första utbetalningen eftersom de inte är fysiska personer.

Det är nu sr.se som berättar att regeringen ändrat i en förordning och på så vis blir det möjligt för dödsbon att få elstöd samtidigt med hushållen.

+
-