Bostadsbrist

”Risken är att man blir fånge i sitt eget hem”

Lennart Eriksson och Birgitta Örsberg drar sig för att flytta, även om de kanske borde. Andra kan inte flytta, trots att de inget hellre vill.

Publicerad 11 februari feb 2022
Att byta boende på äldre dar kan upplevas komplicerat och tungt. Foto: Peter Wahlström.

Bostadsbrist, ett omodernt befintligt bestånd och en åldrande befolkning, är på väg att göra boendet till en av 2020-talets stora politiska frågor.

Lennart Eriksson och Birgitta Örsberg var båda i 60-årsåldern när de vid millennieskiftet flyttade in i en villa i Lilla Edet, norr om Göteborg. De renoverade, snickrade verandor och tog hand om den stora tomten. De har haft bra år i sitt hus.

+
-