Nyhet

Så ska ofrivillig ensamhet bland äldre brytas

Var tionde person över 75 år upplever att ensamheten påverkar dem negativt. Nu satsar Socialstyrelsen på att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre och PRO har idéer om vad som kan göras.

Publicerad 20 december dec 2022
Socialstyrelsen vill öka kunskapen om ofrivillig ensamhet bland äldre personer och ge stöd till verksamheter som vill arbeta med frågan. Foto: Diego Cervo/Colourbox

Därför har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning som riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvården och äldreomsorgen. Vägledningen fokuserar på hur problemet kan upptäckas och hur man kan arbeta för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Det här förebyggande arbetet är viktigt eftersom känslan av ofrivillig ensamhet påverkar  både den fysiska och psykiska hälsan negativt.

+
-