Nyhet

Så stor är skillnaden i avgifter för äldreomsorg i kommuner

Det är väldigt stora variationer i hur mycket kommunerna i landet tar betalt för omsorgen för äldre. Särskilt inom hemtjänsten där kostnaden per timme är sju gånger högre i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste. PRO anser att avgifterna måste bli mer enhetliga.

Publicerad 30 mars mar 2023
Foto: Halfpoint/iStock

Den stora variationen i avgifterna för äldreomsorgen är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga rapport om det rådande läget inom vården och omsorgen för äldre.

Socialstyrelsen arbetar för en god och jämlik vård på lika villkor för alla vilket innebär att personer ska få rätt vård och omsorg efter behov oavsett vilka de är, hur livssituationen ser ut eller var de bor. Så ser det dock inte ut inom stora delar av äldreomsorgen där de kommunala skillnaderna också är betydande. Och inte minst när det handlar om hur mycket kommunerna tar ut i avgifter för exempelvis hemtjänst och särskilt boende för äldre är skillnaderna stora.

+
-