Nyhet

Så tycker partierna i viktiga äldrefrågor – del 2

PROpensionären har bett riksdagspartierna svara på sju frågor som är viktiga för pensionärer. Längst ned ger PRO:s ordförande Åsa Lindestam PRO:s syn på saken. Vi redovisar en ny fråga och svar per dag.

Publicerad 2 september sep 2022

Fråga 2/7 – ALTERNATIVA BOENDEFORMER:

Tillgången till olika former av boenden för äldre
motsvarar inte behovet. Hur ska detta lösas?

 

Vi vill att staten och kommunerna tillsammans tar fram en plan och långsiktig finansiering för fler bostäder för äldre i hela landet.

+
-