Nyhet

Så tycker partierna i viktiga äldrefrågor – del 3

PROpensionären har bett riksdagspartierna svara på sju frågor som är viktiga för pensionärer. Längst ned ger PRO:s ordförande Åsa Lindestam PRO:s syn på saken. Vi redovisar en ny fråga och svar per dag.

Publicerad 3 september sep 2022

Fråga 3/7 – AKUTVÅRDEN:

Äldre, och i synnerhet kvinnor, tvingas vänta längre på landets akutmottagningar. Vad bör göras för minskad väntan och större jämlikhet?

 

Öka möjligheten att få akuta bedömningar i hemmet. Det mesta som görs på en akutmottagning kan för de allra äldsta erbjudas med avancerad hemsjukvård.

+
-