Nyhet

Så tycker partierna i viktiga äldrefrågor – del 5

PROpensionären har bett riksdagspartierna svara på sju frågor som är viktiga för pensionärer. Längst ned ger PRO:s ordförande Åsa Lindestam PRO:s syn på saken. Vi redovisar en ny fråga och svar per dag.

Publicerad 5 september sep 2022

Fråga 5/7 – AP- FONDERNAS HÅLLBARHETSARBETE:

Fjärde och sjunde AP-fondens fossila innehav ökade under 2021. Hur ska AP-fondernas hållbarhetsarbete bli bättre?

 

Vi står bakom de hållbarhetsmål som gäller för 1-4 AP-fonderna och välkomnar att 6:e och 7:e AP-fonden nu kommer att omfattas av desamma.

+
-