MEDLEMSKAP

Se över dina försäkringar – här finns pengar att spara

Är du rätt försäkrad? Eller betalar du för försäkringar som du egentligen inte behöver? PROpensionären reder ut begreppen, och tipsar om PRO:s medlemsförsäkringar.

Publicerad 20 juli jul 2022
Tänk på detta när du väljer försäkring, vilka försäkringar som är nödvändiga. Illustration: Robert Nyberg

Det går att dela in försäkringar i olika grupper: Nödvändiga, bra att ha, onödiga – och en enda försäkring som du måste ha: trafikförsäkringen är det lag på att teckna om du äger ett fordon.
Nödvändiga försäkringar är hemförsäkring (i förekommande fall med bostadsrättstillägg eller villaförsäkring), bilförsäkring om du är bilägare, reseförsäkring för resor längre än 45 dagar (kortare än 45 dagar ingår oftast i hemförsäkringen) och försäkring för barn eller djur om du har det.
Bra att ha är till exempel sjuk- och olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
Men det finns också onödiga, ofta dyra försäkringar som du inte behöver. Här kan du spara pengar.

Illustration: Robert Nyberg

När du till exempel köper en mobiltelefon får du ofta en fråga om du vill köpa till en försäkring. Oftast behöver du ingen sådan produktförsäkring, du kan ha tillräckligt skydd i hemförsäkringen eller genom konsumentskyddslagen. Tänk på att en produktförsäkring är dyr. Ofta går erbjudandet ut på att du slipper självrisken, men den hinner du betala flera gånger om under ett år. Du tjänar mer på att teckna en drulleförsäkring i din hemförsäkring för den omfattar alla dina ägodelar, inte bara en pryl.
En annan sak som är bra att veta: Du kan teckna ett kompletterande reseskydd i din hemförsäkring som bland annat innehåller avbeställningsskydd vid till exempel sjukdom. Visst avbeställningsskydd ingår också om du betalar din resa med kort. Kolla med ditt kortföretag vad som gäller.

+
-