NYTT PRO-PROJEKT

Snart får PRO:s medlemmar mer hjälp i konsumentfrågor

Faktum är att misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter ofattbara 50 miljarder kronor årligen, enligt Konsumentverket. Därför startar Sveriges Konsumenter, i samarbete med flera organisationer däribland PRO, ett nytt projekt om konsumenträtt för alla.

Publicerad 14 november nov 2023
Ola Nilsson, sakkunnig inom hälsa, friskvård och konsumentpolitik vid PRO. Foto: Anneli Nygårds

(Uppdaterad) Sedan några år har PRO:s medlemmar kunnat få hjälp i konsumentfrågor och i höst startar Sveriges Konsumenter, tillsammans med PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Reumatikerförbundet och Funktionsrätt Sverige, ett nytt projekt i Konsumenträtt. Tanken är att fortsätta erbjuda personlig konsumentvägledning till PRO:s medlemmar, men också att jobba ännu mer för att konsumentstödet ska bli bättre runt om i landet. Dels genom lokala samarbeten, men också genom att påverka och informera politiker. Dessutom kommer alla PRO-föreningar och distrikt kunna ta del av föreläsningar från projektets experter. Projektet pågår i tre år och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Upprinnelsen till projektet är att tillgången till konsumentvägledning minskat drastiskt runt om i landet, säger Ola Nilsson, PRO:s sakkunnnige i konsumentfrågor.
– Fram till 2015 hade nästan alla kommuner i Sverige konsumentvägledning, men samma år instiftades en nationell och statlig konsumentvägledning som fick namnet Hallå konsument! Det skulle bli ett komplement till den kommunala. Men istället för att fokusera mer på svaga grupper och förbyggande arbete ute i kommunerna monterades vägledningen ned mer och mer. Den kommunala konsumentvägledningen är inte obligatorisk som till exempel budget- och skuldrådgivning.

+
-