OMSORG

Söker särskilt boende men får plats på demensboende

I en av de kommuner som det senaste decenniet dragit på sig böter från Ivo till följd av lång väntetid – Gällivare – har äldre som stått i kö till särskilt boende i stället erbjudits plats – på demensboende.

Publicerad 22 april apr 2024
Gällivare är en av flera kommuner i Region Norrbotten som under de senaste tio åren haft långa väntetider till särskilt boende. Foto: Gällivare kommun

I Region Norrbotten har flera kommuner, däribland Gällivare, Luleå och Boden under de senaste tio åren haft så långa väntetider till särskilt boende att de dragit på sig vite från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I Gällivare har man under de senaste åren lagt ned ett äldreboende, enligt Birgitta Gidblom, vice ordförande i PRO:s samorganisation i Gällivare kommun och ledamot i Kommunala pensionärsrådet. Argumentet har varit att det är bra att äldre får bo kvar hemma så länge de vill.

+
-