Guide

Vaccinationerna för dig som är över 65

Den som är född i Sverige har oftast ett gott grundskydd mot diverse sjukdomar genom barnvaccinationsprogrammet. Men det gäller inte alla och vissa vacciner behöver fyllas på. De här vaccinationerna bör du ha om du är 65+.

Publicerad 21 november nov 2022
Illustration: gmast3r/iStock

Barnvaccinationsprogrammet har i takt med medicinska framsteg kontinuerligt utvecklats sedan det infördes under 1940-talet. Till en början var skyddet som kunde erbjudas begränsat till stelkramp, difteri, tuberkulos och smittkoppor, medan dagens program inkluderar elva olika virus och bakterier som ger upphov till allvarliga infektioner: rotavirus (magvirus som orsakar inflammation i mage och tarm), difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV), den vanligaste sexuellt överförda infektionssjukdomen i Sverige, orsakar livmodercancer. Sedan 2016 erbjuds dessutom vaccination mot hepatit B för barn i hela landet, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Men trots allt finns det vuxna som inte är vaccinerade, som till exempel vuxna migranter. I gruppen kvinnor födda på 30- och 40-talet är det flera som saknar grundvacciner.
– Vi har ungefär upp till fyra fall av stelkramp i Sverige varje år, oftast kvinnor över 80, berättar läkaren Charlotta Zacharias på Vaccin Direkt.
– Vi har också cirka ett till fyra fall av difteri varje år, men då rör det sig om huddifteri som man har ådragit sig på semestern i Thailand.
Huddifteri yttrar sig som utslag och blåsor på huden och kan behandlas med antibiotika. Detta kan förebyggas genom att man fyller på sitt grundskydd vart 20:e år.
Kikhosta är en sjukdom som kan vara livshotande för spädbarn. Men det är även viktigt för omgivningen att vara skyddad mot kikhosta.
– Tänk på att det är bra att du som far- eller morförälder eller annan anhörig till ett nyfött barn har ett uppdaterat skydd mot kikhosta så att du inte bär sjukdomen med dig till barnet, säger Charlotta Zacharias.

Vacciner som är särskilt viktiga för äldre är de mot influensa och pneumokocker. Influensavaccin rekommenderas som en årlig dos till samtliga över 65 år, och riskgrupper med kroniska sjukdomar.
2022 års vaccinationskampanj mot influensa startar 8 november i de allra flesta regionerna, och det är kostnadsfritt för 65+ och riskgrupper.
Vid samma tillfälle kan du även se över ditt skydd mot pneumokocker, den vanligaste bakteriella orsaken till luftvägsinfektioner som även kan orsaka svårare tillstånd såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det går även bra att ta sin påfyllnadsdos mot covid-19 vid samma tillfälle om man inte redan gjort det.

+
-